Brazalete oro blanco y brillante

AR-0114-483

Brazalete oro blanco y brillante

Código: AR-0114

Quilates: BR.7-0,1

Lo quiero